25.4.2016 proběhl v naší firmě interní audit  Systému managementu kvality ,dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Nezávislý auditor pan ing. M. Zdralek pak  ve své zprávě z 6.5.2016  konstatuje, že naše společnost Smartcargo, je  plně připravena k auditu certifikačnímu.

Tento certifikační audit provede 27.5.2016  firma BEST QUALITY, s.r.o.

iso2009

Naši partneři:
DURA
UPS
MAHLE
SCHENKER
MERCEDES
DUVENBECK
CP