Dne 26.5 proběhl nezávislý audit systému managementu kvality ISO 9001: 2009. Certifikační orgán BESTQALITY s.r.o zastoupený auditorem panem ing. Rieglem, ve své zprávě ze dne 5.6.2017 konstatuje, že systém kvality je udržován a zlepšován v dostatečném rozsahu a splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009. Doporučuje ponechat v platnosti certifikát shody SMK .

Naši partneři:
DURA
UPS
MAHLE
SCHENKER
MERCEDES
DUVENBECK
CP